mn
mn

Хууль, Эрхзүй

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

Хөдөлмөрийн тухай хууль 

Боловсролын тухай хууль 

Дээд боловсролын тухай хууль 

Эрүүл мэндийн тухай хууль 

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хууль 

Эрүүгийн хууль 

Зөрчлийн тухай хууль 

Дээд боловсролын санхүүжилт, суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай хууль 

Авилгын эсрэг хууль 

Нийтийн албанд, нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах,

ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 

Гамшгаас хамгаалах тухай 

Үндэсний аюулгүй байдлын тухай

Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тухай

Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг мэдээллээр хангах журам

 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 

Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай

Шинэ коронавирусийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим

арга хэмжээний тухай

Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай

Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан эдийн засгийг дэмжих чиглэлээр авах

зарим арга хэмжээний тухай

Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан санхүү төсвийн чиглэлээр авах

зарим арга хэмжээний тухай

Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай

 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН  ХӨТӨЛБӨР 

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Монгол улсын засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

 

УЛСЫН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ТОГТООЛ

Улсын Онцгой комиссын 01  дүгээр тогтоол  /2020.02.01/

Хилийн зарим боомтыг түр хаасантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай

Улсын онцгой комиссын 02 дугаар тогтоол /2020.02.26/

Коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх

Улсын онцгой комиссын 03 дугаар тогтоол /2020.03.01/

Зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг нээх, зарим хязгаарлалтын арга хэмжээ авах тухай

Улсын онцгой комиссын 04 дүгээр тогтоол  /2020.03.08/

Коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай

Улсын онцгой комиссын 05 дугаар тогтоол /2020.03.10/

Зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг түр зогсоох тухай 

Улсын онцгой комиссын 06 дугаар тогтоол /2020.03.10/

Иргэд зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах тухай

 Улсын Онцгой Комиссын Коронавирусийн халдвараас сэргийлэх зорилгоор ажилтан, албан хаагчдыг гэрээр ажиллуулах түр заавар

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ТУШААЛ 

Дугаар А/93  /2020.02.13/  Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжих тухай

Дугаар 101 /2020.02.18/  Коронавируст халдварт (Covid-19)-ын үед эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх зураглал

Дугаар А/135  /2020.02.21/  Түр заавар батлах тухай

Дугаар А/153 /2020.02.21/  Түр заавар шинэчлэн батлах тухай 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ 

Монгол улсын төрийн албаны зөвлөлийн зөвлөмж