Сургалт, Эрдэм шинжилгээ

Сургалт

1. Төгсөлтийн өмнөх сургалт:

 • Анагаахын суурь боловсролын дамжаа II – Дотор өвчний онош зүй I
 • Анагаахын III дамжаа- Дотор өвчний онош зүй II
 • Анагаахын III дамжаа- Блок 2
 • Анагаахын IV дамжаа –Блок 3
 • Анагаахын VI дамжаа-Дадлагажигч эмчийн сургалт
 • Монголын Уламжлалт Анагаахын IV дамжаа- Хоол боловсруулах эрхтэний эмгэг судлал
 • Зүү төөнө засалын IV дамжаа- Хоол боловсруулах эрхтэний эмгэг судлал,
 • Уламжлалт анагаах ухааны засалчийн III дамжаа-Дотор өвчний эмгэг судлал
 • НАСС ангийн V дамжаа- Дотор өвчний эмгэг судлал
 • ЭМНА-III дамжаа-Дотор өвчний эмгэг судлал
 • Био-Анагаах судлаач III дамжаа-Дотор өвчний эмгэг судлал
 • Эм зүйн II дамжаа-Дотор өвчний онош зүй

2. Төгсөлтийн сургалт:

 • Магистрын сургалт
 • Докторын сургалт

3. Төгсөлтийн дараах сургалт:

 • Дотрын резидентийн
 • Гастроэнтерологийн нарийн мэргэшил эзэмшүүлэх 1 жил
 • Хоол зүйч эмчийн нарийн мэргэжил эзэмшүүлэх 6 сар
 • Ходоод гэдэсний дурангийн эмчийн нарийн мэргэшил эзэмшүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх 6 сар
 • Ходоод гэдэсний дурангийн сувилагчийн мэргэжил эзэмшүүлэх 3 сар
 • Мэргэжлийн нийгэмлэг холбоо болон сургалтын байгуулагуудтай хамтран богино хугацааны сургалтууд

Эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх чиглэл

 • Вирүсийн шалтгаант элэгний архаг эмгэгийн оношилгоо, эмчилгээ, хяналт
 • Элэгний хатуурал, түүний хүндрэлийн эмчилгээ оношлогоо
 • Элэг шилжүүлэн суулгалт
 • Хоол боловсруулах замын дурангийн  оношлогооны болон эмчилгээний  интервентинол ажилбарууд  
 • Helicobacter pylori – судлал
 • Эмнэл зүйн хоол судлал