Эрхэм зорилго

Олон улсын болон үндэсний эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн эрүүл мэндийн нийгмийн ажил, нийгмийн ухааны эрдэм шинжилгээ, боловсролын үйлчилгээ үзүүлдэг, үндэсний тэргүүлэх нэгж байхад оршино.