mn

Сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламж

Буцалтгүй тусламж:

 1. Монгол улсын дээд боловсролын сургалтын аттестатчилагдсан байгууллагын өдрийн ангид хичээлийн жилийн нэг улиралд 12-оос доошгүй багц цагийн хичээл судалж буй дараах суралцагчид сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламж олгоно:
 2. Бүтэн өнчин суралцагч
 3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй эсхүл эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй бакалаврын хөтөлбөрийн нэг суралцагч
 4. Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн бакалаврын хөтөлбөрийн нэг суралцагч
 5. Нэг өрхийн 3 болон түүнээс дээш хүүхэд дээд боловсролын сургалтын байгууллагад бакалаврын зэргийн боловсрол эзэмшихээр зэрэг суралцаж байгаа тохиолдолд 1 хүүхдийн
 6. Суралцагч өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй
 7. Хоёр дахь удаагаа бакалаврын, хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа суралцагчид хамаарахгүй

Үе шат: 

Бүрдүүлэх материл: 

Бүтэн өнчин:

   1. Өргөдөл
   2. Иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
   3. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж/шинээр элсэгч/
   4. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
   5. Эцэг эх, асран хамгаалагчийн болон суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
   6. Боловсролын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагаас олгосон суралцах эрхийн бичиг
   7. Оршин суугаа хаягийн Засаг даргын тодорхойлолт
   8. Эцэг, эхийн нас барсныг гэрчлэх бичиг баримтын хуулбар
   9. Сургуулийн тодорхойлолт

Хөгжлийн бэрхшээлтэй эцэг эх: 

   1. Өргөдөл
   2. Иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
   3. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж/шинээр элсэгч/
   4. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
   5. Эцэг эх, асран хамгаалагчийн болон суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
   6. Боловсролын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагаас олгосон суралцах эрхийн бичиг
   7. Оршин суугаа хаягийн Засаг даргын тодорхойлолт
   8. Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тодорхойлосон бичиг
   9. Сургуулийн тодорхойлолт
   10. Сүүлийн 3 сарын хугацаан дах банкны хуулга

Хөдөлмөрийн чадвараа алдсан өрх: 

   1. Өргөдөл
   2. Иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
   3. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж/шинээр элсэгч/
   4. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
   5. Эцэг эх, асран хамгаалагчийн болон суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
   6. Боловсролын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагаас олгосон суралцах эрхийн бичиг
   1. Оршин суугаа хаягийн Засаг даргын тодорхойлолт
   2. Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тодорхойлосон бичиг
   3. Сургуулийн тодорхойлолт
   4. Сүүлийн 3 сарын хугацаан дах банкны хуулга

Нэг өрхийн 3 болон түүнээс дээш хүүхэд суралцдаг бол

   1. Өргөдөл
   2. Иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
   3. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж/шинээр элсэгч/
   4. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
   5. Эцэг эх, асран хамгаалагчийн болон суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
   6. Боловсролын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагаас олгосон суралцах эрхийн бичиг
   7. Оршин суугаа хаягийн Засаг даргын тодорхойлолт
   8. Сургуулийн тодорхойлолт
   9. 3 суралцагчийн сургуулийн тодорхойлолт, төлбөр төлсөн баримт
   10. 3 суралцагчийн төрөл садангийн тодорхойлолт

Суралцагч өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй:

   1. Өргөдөл
   2. Иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
   3. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж/шинээр элсэгч/
   4. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
   5. Эцэг эх, асран хамгаалагчийн болон суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
   6. Боловсролын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагаас олгосон суралцах эрхийн бичиг
   1. Оршин суугаа хаягийн Засаг даргын тодорхойлолт
   2. Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тодорхойлсон бичиг
   3. Сургуулийн тодорхойлолт
   4. Сүүлийн 3 сарын хугацаан дах банкны хуулга

 

Холбоо барих

Оюутны хөгжил, удирдлагын газар

Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль С.Зоригийн гудамж хичээлийн төв байр, 2 давхар, 235 тоот

И-мэйл: student@mnums.edu.mn

Утас: 11-326894, 11-328894
Ажлын цаг: Даваа-Баасан  08:30-17:30