Events

Latest Past Events

“ИХ СУРГУУЛИЙН ЭМНЭЛГИЙН ТОГТОЛЦОО” Олон Улсын Симпозиум

Симпозиумыг дараах 6 чиглэлийн хүрээнд зохион байгуулна. – Эмнэлгийн удирдлага, манлайлал – Хүний нөөцийн менежмент – Санхүүгийн менежмент – Тусламж үйлчилгээний чанар, үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдал – Мэдээллийн технологи – Онцгой […]

“ИРЭЭДҮЙН ҮНЭ ЦЭНЭ – ШИНЭ ҮЕИЙН СУДЛААЧИД” сэдэвт оюутны эрдэм шинжилгээний “Эмнэлзүйн салбар” хурлын удирдамж

Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль (АШУҮИС) үүсч хөгжсөний 80 жилийн ойд зориулан АШУҮИС-ийн Оюутны Хөгжил Удирдагын Газар (ОХУГ), Оюутны Эрдэм шинжилгээний нийгэмлэг “ИРЭЭДҮЙН ҮНЭ ЦЭНЭ – ШИНЭ ҮЕИЙН СУДЛААЧИД” […]

“ИРЭЭДҮЙН ҮНЭ ЦЭНЭ – ШИНЭ ҮЕИЙН СУДЛААЧИД” сэдэвт оюутны эрдэм шинжилгээний хурал

Салбар хуралдааныг 5 чиглэлээр зохион байгуулна. Үүнд: 1. Эмнэлзүйн анагаах ухааны салбар хуралдаан 2. Био-Анагаахын салбар хуралдаан 3. Уламжлалт анагаах ухааны салбар хуралдаан 4. Нийгмийн эрүүл мэндийн салбар хуралдаан 5. […]