АШУҮИС

Tag

  АШУҮИС-ийн захирлын 2020 оны 09 сарын 04-ний өдрийн А/186 тоот тушаалаар Хөгжлийн бодлогод үнэлгээ хийх, шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын хэсгийн ахлагчаар АШУҮИС-ийн Хөгжлийн бодлого, гадаад хамтын ажиллагааны асуудал эрхэлсэн тэргүүн дэд захирал Д.Цэрэндагва, гишүүдэд АШУҮИС-аас бүрэлдэхүүн сургуулийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга нар, ЧБА, СБЗГ, ШУТГ, АУХ, Монгол Япон эмнэлэг, Засгийн газрын хэрэгжүүлэх...
Read More