Захиргаа > udirdlaga > АШУҮИС эрдмийн зөвлөл

АШУҮИС эрдмийн зөвлөл

АШУҮИС эрдмийн зөвлөл

Эрдмийн зөвлөлийн дарга                                       

АУ-ны доктор, профессор Г.Батбаатар

 

Эрдмийн зөвлөлийн орлогч дарга                       

АШУ-ны доктор, профессор Б.Мөнхбат 

 

Эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга    

АУ-ны доктор, профессор О.Чимэдсүрэн

 

Эрдмийн зөвлөлийн тэргүүлэгч гишүүд:

АШУ-ны доктор, профессор Д.Амгаланбаатар

АУ-ны доктор, профессор Г.Цагаанхүү

АУ-ны доктор, профессор Д.Малчинхүү

АУ-ны доктор, профессор Ж.Баасанхүү 

БУ-ны доктор, профессор И.Пүрэвдорж

АУ-ны доктор, профессор Н.Сүмбэрзул 

 

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд: 

Академич, АШУ-ны доктор, профессор, Ц.Лхагвасүрэн

Академич, ЭЗШУ-ны доктор, профессор,  Д.Дүнгэрдорж

АШУ-ны доктор, профессор Т.Эрхэмбаатар

АШУ-ны доктор, профессор О.Сэргэлэн

АШУ-ны доктор, профессор Г.Отгон

АУ-ны доктор, профессор Х.Гэлэгжамц

АУ-ны доктор, профессор Л.Галцог

АУ-ны доктор, профессор  Н.Пүрэвжав

АУ-ны доктор, профессор С.Цогтсайхан

АУ-ны доктор, профессор Н.Бира

АУ-ны доктор, профессор Д.Цэрэндагва

АУ-ны доктор, профессор  Б.Хандсүрэн