Шилэн данс >Дорноговь дахь салбар сургууль. Тендер/ худалдан авалт

Дорноговь дахь салбар сургууль. Тендер/ худалдан авалт

Дорноговь дахь салбар сургууль. Тендер/ худалдан авалт

Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ.

2015 оны 3-р сар 

2015 оны 4-р сар

2015 оны 5-р сар  

2015 оны 6-р сар 

2015 оны 7-р сар 

2015 оны 8-р сар 

2015 оны 9-р сар

2015 оны 10-р сар

2015 оны 11-р сар 

2015 оны 12-р сар 

2016 оны 1-р сар

 

Үйл явдал

22
Sep
2018
11
May
2018

ИННОВАЦИЙН ДОЛОО ХОНОГ

Дуусах хугацаа: 1//1//1//5/8/2018
16
Jun
2018

CURRENT ADVANCES IN MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY

Дуусах хугацаа: 1//6/14/2018