Элсэлттэй холбоотой FAQ

Улаанбаатар хотоос элсэгч хэрхэн бүртгэлийн сайтад нэвтрэх вэ?

http://elselt.mnums.edu.mn хаягаар Боловсролын үнэлгээний Төв /БҮТ/-ийн системд бүртгүүлсэн бүртгэлийн дугаар, нууц үг ашиглан нэвтэрнэ.

Бүрэн дунд боловсролын дундаж оноог яаж бодох вэ?

Бүрэн дунд боловсролын дундаж бодохдоо нийт судалсан хичээлүүдийн дунджийг бодно.
/Үүнд: сонгон суралцсан хичээлийг тооцож бодно. Улсын шалгалтын дүнг ТООЦОХГҮЙ./
Жишээ нь:

 • Үндсэн хичээл -15
 • Сонгон хичээл – 3 байна гэвэл

Нийт 18 хичээл дүнгийн нийлбэрийг 18-д хуваана. Суралцагчийн дүн 92.632584 гэх мэтчилэн гарсан бол 92.63 гэж бичнэ.

Дунджаа буруу оруулсан бол яах вэ?

Бүртгэлийн системийн ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ хэсэгт дундаж оноогоо дахин засварлан ХАДГАЛАХ товчийг дарснаар засагдах болно.

Е-Пин код яаж авах вэ?

E-PIN код нь зөвхөн ХААН Банкны карт эзэмшигч ХААН Банкны интернэт худалдаа, үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллагаар төлбөр тооцоо хийхэд зориулагдана. Төлбөрийн карт тус бүр дээр E-PIN код авна.

  1. Төлбөрийн картаа АТМ-нд хийн хэлээ сонгоод, Пин кодоо хийнэ.
  2. Дэлгэцийн баруун доод хэсэгт байрлах “Пин код” гэсэн цэсийг сонгоно.
  3. Дараа нь “E-Пин код авах” цэсийг сонгоно.
  4. Мартахааргүй 4 орон бүхий кодыг оруулна. /Харилцагч өөрөө зохионо/
  5. Кодыг дахин давтан оруулж баталгаажуулна.

Энэхүү 4 оронтой код нь таны интернэт худалдаа үйлчилгээнд хэрэглэгдэх код юм. Та E-Пин кодоо мартсан тохиолдолд дээрх үе шатыг дахин давтана.

 

Төлбөр төлөх оролдлого хийсэн боловч амжилтгүй гээд байна яах вэ?

Картын доорх мэдээллийг зөв оруулна уу!

– Карт эзэмшигчийн мэдээлэл

– Картын ард байрлах CVV код буюу 3 оронтой тоо

– КАРТЫН ДУУСАХ ОГНООГ

Хэрхэн бүртгэл амжилттай болсныг шалгах вэ?

     Сонгосон мэргэжлүүдийн жагсаалтын дээр ногооноор “Бүртгэл баталгаажсан тул хэвлэх товчоор бүртгэлийн хуудсаа хэвлэж авна уу.”

     Төлбөр хэсэгт “Төлбөр төлөгдсөн” гэж гарч ирж байгаа бол таны бүртгэл АМЖИЛТТАЙ болсон гэсэн үг юм.

          АШУҮИС-д төгсөлтийн өмнөх сургалтанд оюутан элсүүлэх журам 2022 он